Kuro Neko

Kuro Neko, 35°39’30.5″ N 139°43’35.7″ E

Le bon coin

Le bon coin, 35°39’30.3″ N 139°43’34.94″ E

It’s not Kyoto

It’s not Kyoto, 35°39’1.43″ N 139°43’12.08″ E Metronomy – The English Riviera – The Bay

Face

Face, 35°38’41.32″ N 139°42’57.25″ E

Le Centre National des Arts de Tokyo

The National Art Center, 35°39’53.37″ N 139°43’38.68″ E The National Art Center, 35°39’52.49″ N 139°43’37.25″ E The National Art Center, 35°39’52.99″ N 139°43’37.05″ E The National Art Center, 35°39’53.43″ N 139°43’36.63″ E The National Art Center, 35°39’53.22″ N 139°43’35.75″ E The National Art Center, 35°39’53.34″ N 139°43’34.45″ E Le Centre National des Arts de Tokyo …